Etiket arşivi: sgk işveren girişi

SGK işveren

sgk işveren

sgk işveren

SGK İşveren Yükümlülükleri

SGK, İşverenler için bazı yükümlülükler belirlemiştir. Bu yükümlülüklere uymayanların, yasa ile belirlenen cezaları ödemeleri gerekmektedir. Bu makalemizde işçilerini sigorta yaptıran işverenlerin uyması gereken yükümlülüklerden bahsedeceğiz.

1-Sigortalı işe giriş bildirgesi
Sigortalı birini işe aldığınızda yani işe aldığınız kişiyi sigorta yaptırdığınızda Bu durumu bir bildirge ile SGK’ya bildirmek zorundasınız.

2- İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirilmesi
Bu tür durumlarda da SGK’ya bilgi vermek durumundasınız.

3- Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi
Sigortalı elemanlarınızın aylık prim ve hizmet belgelerini her ayın 23’üne kadar kendilerine tebliğ etmeniz gerekmektedir. Resmi kurumların ise en geç ayın 7’sine kadar bu belgeyi sgk’ya bildirmesi gerekir. Resmi kurumlar bu bildiriyi e-sigorta yoluyla yapmalıdır.

4- İşverenler primleri eksiksiz ödemekle mükelleftir.

5- İşten ayrılma bildirimi
İşverenler işten ayrılan işçilerin işten ayrılma bildirimlerini en kısa sürede SGK’ya yapmak zorundadırlar.

SGK işveren girişi için tıklayınız.